Evil Penguins – by Elia Anie. Religious joke

Say something nice it makes me smile.